Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016Γιάννης Γκιόλας :  Δάνεια  εκατομμυρίων στο ΠΑΣΟΚ

      με καθεστώς   πλήρους  αδιαφάνειας (  Βίντεο)
ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Ο  Ν. ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ

Ο  γενικός διευθυντής του ΠΑΣΟΚ  Νίκος  Σαλαγιάννης κατέθεσε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά τη νομιμότητα στη δανειοδότηση πολιτικών κομμάτων και επιχειρήσεων ΜΜΕ τα προηγούμενα χρόνια . Ο κ.  Σαλαγιάννης απάντησε σε ερωτήματα  των μελών της επιτροπής  αναφορικά με τα οικονομικά του  ΠΑΣΟΚ και τους όρους –προϋποθέσεις  υπό τις οποίες οι τράπεζες χορήγησαν δάνεια πολλών εκατομμυρίων.
Ο βουλευτής Αργολίδας του ΣΥΡΙΖΑ , μέλος της επιτροπής, Γιάννης Γκιόλας έθεσε σειρά ερωτημάτων στον εξεταζόμενο μάρτυρα  σχετικά με  την οικονομική κατάσταση του κόμματος  την περίοδο του δανεισμού ,  τη διαφάνεια, την αναγκαιότητα των δανείων , τους  σκοπούς που εξυπηρέτησαν  κλπ.
Συγκεκριμένα ο κ. Γκιόλας  ρώτησε τον κ. Σαλαγιάννη αναφορικά με :
-Την έκθεση ορκωτών λογιστών που είχαν διαπιστώσει έλλειψη διπλογραφικής μεθόδου στα λογιστικά του ΠΑΣΟΚ  , τη μη καταγραφή των δανειακών υποχρεώσεων (  δόσεις, ημερομηνίες κλπ)  και γενικότερα την ανυπαρξία εσωτερικού ελέγχου. Γιατί η ηγεσία δεν λάμβανε μέριμνα;
-Πίστευαν ότι δεν θα υπήρχε ποτέ έλεγχος η ότι οι  , οικονομικές ελλείψεις θα καλύπτονταν από το  κράτος,  η και από άλλες  ΄΄πηγές΄΄ ;
- Γιατί τα ,μεγάλα, έξοδα στο γραφείο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ  ήσαν  χωρίς παραστατικά ;
-Σε τι εξυπηρέτησαν τα δάνεια αν η κρατική επιδότηση κάλυπτε τις λειτουργικές δαπάνες του κόμματος?
Περισσότερα στο βίντεο που ακολουθεί…


Γιάννης Γκιόλας:     Μεγάλες ενισχύσεις  στη    μεταποίηση
       εμπορία  και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων  
 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Από το  γραφείο του βουλευτή Αργολίδας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη  Γκιόλα έγινε γνωστό ότι έχει ήδη αναρτηθεί στην διαβούλευση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης  το σχέδιο Υπουργικής  Απόφασης  για το σημαντικό Μέτρο 04 του Προγράμματος  Αγροτικής Ανάπτυξης  που αφορά σε επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων.
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/metapoiisi
Επειδή η κατανομή αυτών των πόρων είναι σημαντική για την παραγωγική ανασυγκρότηση και προβλέπονται ποσοστά ενίσχυσης έως και 75% πχ στα Νησιά του Αιγαίου πλην Κρήτης και Ευβοίας, είναι σημαντικό να συμβάλλουν  όλοι και όλες  με προτάσεις βασισμένες στην πραγματικότητα των περιφερειών, ιδιαίτερα όσον αφορά στα γεωργικά προϊόντα και ενισχυόμενους κλάδους με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μεταποίηση που μπορεί να μην περιλαμβάνονται στην Υπουργική απόφαση  .
Ενισχυόμενοι κλάδοι
Οι επιλέξιμοι κλάδοι προς ενίσχυση στο πλαίσιο κάθε Δράσης έχουν ως εξής:
α) Δράση 4.2.1 Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός
του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν). Η Δράση αφορά στη μεταποίηση και εμπορία  πρώτης ύλης εντός παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ στους παρακάτω τομείς:
αα) Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (όπως σφαγεία βοοειδών, πτηνοσφαγεία,
χοιρινών, αιγοπροβάτων, παραγωγή κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με βάση το
κρέας, αλλαντικών, μονάδες δημιουργίας ζωικών υποπροϊόντων)
ββ) Γάλα (όπως επεξεργασία γάλακτος, παραγωγή προϊόντων γάλακτος, τυρί,
γιαούρτη)
γγ) Αυγά (όπως τυποποίηση συσκευασία αυγών)
δδ) Διάφορα Ζώα (όπως Μέλι – Σηροτροφία – σαλιγκάρια)
εε) Ζωοτροφές (όπως παραγωγή μιγμάτων ζωοτροφών για οικόσιτα και
γουνοφόρα ζώα)
στστ) Δημητριακά (όπως παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών)
ζζ) Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)
ηη) Οίνος
θθ) Οπωροκηπευτικά
ιι) Άνθη (όπως τυποποίηση και εμπορία ανθέων)
ιαια) Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά
ιβιβ) Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό
ιγιγ) Ξύδι (π.χ. παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές
πρώτες ύλες)

Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016Γιάννης Γκιόλας: 
Σημαντική η ενίσχυση για τον αγροτικό πληθυσμό
Επιπλέον 2 εκατομμύρια ευρώ για αναδιάρθρωση
και μετατροπή αμπελώνων


Από   το γραφείο του βουλευτή Αργολίδας του ΣΥΡΙΖΑ     Γιάννη      Γκιόλα  έγινε  γνωστό ότι  ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκος Μπόλαρης, υπέγραψε υπουργική απόφαση για την εφαρμογή συμπληρωματικού προγράμματος αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων για την περίοδο 2016-2017. 
Συγκεκριμένα, η απόφαση καθορίζει τη διαδικασία παραλαβής συμπληρωματικών αιτήσεων από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων καθώς και τις ημερομηνίες διεκπεραίωσης των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων για τις αιτήσεις αυτές.
Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί υποβάλλουν από τις 15 Οκτωβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2016 αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για ένταξη στο πρόγραμμα, στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, στο αμπελουργικό μητρώο των οποίων είναι εγγεγραμμένοι, εξαιρουμένης της Π.Ε. Αχαΐας.
Ο Διοικητικός έλεγχος επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας είναι καθολικός (ελέγχεται το 100% των αιτήσεων), λεπτομερής και ολοκληρώνεται έως τις 10 Δεκεμβρίου 2016 (ο επιτόπιος έλεγχος ολοκληρώνεται έως τις 15 Ιανουαρίου 2017. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ειδοποιούν τηλεφωνικώς και εγγράφως τους παραγωγούς για το χρόνο πραγματοποίησης των επιτοπίων ελέγχων. Ακολούθως και μετά το χρονικό διάστημα των 10 ημερών εντός του οποίου μπορούν να γίνουν ενστάσεις, εκδίδονται από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής αποφάσεις έγκρισης με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα (εκρίζωση/αναφύτευση κλπ). Τα Σχέδια Επιλέξιμων Παραγωγών υποβάλλονται στη Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας έως τις 5 Φεβρουαρίου 2017. Ακολουθεί εξέταση και αξιολόγηση της πληρότητας και της εγκυρότητας των στοιχείων και εγκρίνει τα Σχέδια αναδιάρθρωσης κατανέμοντας με υπουργική απόφαση τα διαθέσιμα κονδύλια ανά Περιφερειακή Ενότητα και Περιφέρεια έως τις 10 Μαρτίου 2017.
Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι του μέτρου «Εκρίζωση και προετοιμασία εδάφους – Αναφύτευση» για την περίοδο 2016-2017, μετά την παραλαβή της απόφασης έγκρισης και χωρίς άλλη ειδοποίηση προβαίνουν σταδιακά στην εκρίζωση των αμπελοτεμαχίων τους κατ’ εξαίρεση και το αργότερο μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2017. 

Το 1ο Διεθνές Συνέδριο για τον Οινικό Τουρισμό
 εγκαινιάζει  ο Βαγγέλης Αποστόλου

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου επισκέπτεται  σήμερα ( Παρασκευή )  τη Σαντορίνη όπου  θα εγκαινιάσει το 1ο Διεθνές Συνέδριο για τον Οινικό Τουρισμό.

Το συνέδριο που τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Θήρας και του ΥΠΑΑΤ διοργανώνεται με την επιστημονική συνεργασία του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του ΤΕΙ της Αθήνας και του University of South Australia.
Επίσης, τελεί υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ), του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ) και της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ).
 Γιάννης  Γκιόλας:  Απόλυτα  διαφανής και αξιόπιστη
η διαδικασία για  τις    τηλεοπτικές άδειες( βίντεο)
 ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ-ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Στη διαφάνεια, αξιοπιστία  και καθαρότητα του θεσμικού πλαισίου  που αφορά τις διαδικασίες για τις τηλεοπτικές άδειες , αναφέρθηκε ο βουλευτής Αργολίδας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης  Γκιόλας , στην πρόσφατη συνεδρίαση της επιτροπής Θεσμών κα Διαφάνειας της Βουλής.
Ο κ. Γκιόλας απευθυνόμενους στους βουλευτές της αντιπολίτευσης- μέλη της επιτροπής  και απαντώντας σε αιτιάσεις τους  , τόνισε ότι  ΄΄το συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο  της διαγωνιστικής διαδικασίας  είναι  απόλυτα διαφανές, με καθαρούς όρους –προϋποθέσεις και είναι υποκριτική η στάση της μειοψηφίας ΄΄
Όπως υποστήριξε    ο  βουλευτής Αργολίδας ,  είναι εντελώς υποκριτικό   τα άλλα κόμματα ,να ..πιάνονται από ασήμαντες λεπτομέρειες της διαδικασίες  για να την αμφισβητήσουν και να  την …καταγγείλουν.
Ποτέ στην Ελλάδα δεν έγινε  τόσο διαφανής διαγωνισμός και τώρα ζητούν και τα …ρέστα οι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης΄΄ ανέφερε ο κ. Γκιόλας  και πρόσθεσε ότι πρόκειται για μια απόλυτα  διαφανή  διαδικασία  δημοπρασίας  με εγκυρότητα και αξιοπιστία.
 Ακολουθεί σχετικό , σύντομο, βίντεο…
 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ  ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Καθιερώνεται εξωδικαστικός μηχανισμός

         ρύθμισης δημοσίων και ιδιωτικών οφειλών.    
΄΄Ασπίδα΄΄  προστασίας για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες

                             
    Την εισήγηση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για το σχέδιο νόμου που αφορά τη σύσταση εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης δημόσιων και ιδιωτικών οφειλών των επιχειρήσεων και των επιτηδευματιών ενέκρινε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π.) το οποίο συνεδρίασε χθες (Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016), υπό τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη. Πέραν των τακτικών μελών του ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π. στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Νίκος Παρασκευόπουλος, καθώς και ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γιώργος Κατρούγκαλος.
Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, για πρώτη φορά το Δημόσιο, τα Ταμεία και οι Τράπεζες συμμετέχουν από κοινού στην απομείωση χρεών βιώσιμων πλην όμως υπερχρεωμένων επιχειρήσεων, εξέλιξη που θα συμβάλλει σημαντικά στην προστασία των θέσεων εργασίας, στην εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος και στην ανάκαμψη της οικονομίας. 
Λόγω των καινοτομιών που εισάγονται, το νέο νομοθετικό πλαίσιο αναμένεται να έχει την αποδοχή των κοινωνικών εταίρων και να είναι λειτουργικό, σε αντίθεση με τη σχετική νομοθεσία που υιοθετήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση («νόμος Δένδια»), η οποία απέτυχε κατά τα δύο χρόνια της εφαρμογής του.
Ειδικότερα:
- Ο νέος νόμος θα αφορά όλες τις επιχειρήσεις, χωρίς να αποκλείονται οι ατομικές και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, που κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου θα είναι υπερχρεωμένες καθώς και όλα τα χρέη προς Τράπεζες, Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία και λοιπούς ιδιώτες πιστωτές.
- Ως προς το περιεχόμενο των λύσεων δεν θα υπάρχουν περιορισμοί, καθώς θα μπορούν να αφορούν πολυετείς επιμηκύνσεις της περιόδου αποπληρωμής, διαγραφές μέρους των οφειλών ή και άλλους τρόπους ρύθμισης ή αναδιάρθρωσης του χρέους.
- Ο νέος μηχανισμός εξωδικαστικής αναδιάρθρωσης επιχειρηματικών δανείων θα ισχύσει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 
Ο κάθε ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας θα μπορεί να υποβάλει αίτηση για ρύθμιση των οφειλών του στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, όπου και θα του υποδεικνύονται τα έγγραφα που οφείλει να προσκομίσει με ηλεκτρονικό τρόπο.
Την αίτηση για αναδιάρθρωση των οφειλών θα την αναλαμβάνει συντονιστής από το Μητρώο Διαμεσολαβητών του υπουργείου Δικαιοσύνης. Ενώπιον του θα διεξάγονται οργανωμένα διαπραγματεύσεις μεταξύ της επιχείρησης και όλων των πιστωτών, συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων, στη περίπτωση που υπάρχουν σχετικά χρέη. Στις διαπραγματεύσεις θα συμμετέχουν εκπρόσωποι τόσο των εργαζόμενων όσο και των προμηθευτών, εφόσον υπάρχουν οφειλές και προς εκείνους.
Κάθε περίπτωση θα εξετάζεται στη βάση διαφανών και κοινά αποδεκτών κριτηρίων. Η βιωσιμότητα των μικρότερων επιχειρήσεων θα κρίνεται σύμφωνα με ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ανάλυσης, ενώ των μεγαλύτερων θα αξιολογείται από ανεξάρτητο εκτιμητή.
Εάν η διαδικασία καταλήξει σε συμφωνία μεταξύ του οφειλέτη και των πιστωτών που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 60% της συνολικής οφειλής, η υπόθεση θα παραπέμπεται σε δικαστή προς επικύρωση. Σε μια τέτοια περίπτωση η δικαστική απόφαση θα επιβάλλει τη συμμόρφωση του συνόλου των πιστωτών.
Ο μηχανισμός αναδιάρθρωσης θα είναι δομημένος με τρόπο που θα αποκλείει επιχειρήσεις που δεν αποπληρώνουν χρέη κατ’ επιλογή τους (στρατηγικοί κακοπληρωτές) και θα επικεντρώνεται στη διάσωση υγιών, κατά τα άλλα, επιχειρήσεων. Για να διασφαλιστεί αυτό θα αξιοποιείται κάθε διαθέσιμο πληροφοριακό στοιχείο για την περιουσιακή κατάσταση των ιδιοκτητών της επιχείρησης (δηλώσεις στην εφορία, καταθέσεις σε τράπεζες κ.λπ.)