Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016
Γιάννης Γκιόλας 

Προσλήψεις  προσωπικού  
στα νοσοκομεία  Ναυπλίου και Άργους


 Ο   Βουλευτής Αργολίδας  του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Γκιόλας   κάνει γνωστό  ότι ξεκίνησε  χθες  (12 Δεκεμβρίου) και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 22-12-2016 η υποβολή αιτήσεων μακροχρόνια ανέργων για συμμετοχή στο πρόγραμμα 4.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού στο δημόσιο τομέα της υγείας, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
Το Πρόγραμμα ,που αφορά και τα νοσοκομεία  Ναυπλίου -Άργους , έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων, που πλήττονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης, που υφίσταται η ελληνική οικονομία, βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.
Ειδικότερα, το ανωτέρω Πρόγραμμα αποσκοπεί:
          στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των μακροχρόνια ανέργων,
          στην αποτελεσματική στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,
          στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών
          στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών των φορέων Υγείας
          στην βελτίωση των υποδομών των δημόσιων νοσοκομείων και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας
          στην αναβάθμιση των προσόντων των μακροχρόνια ανέργων στη σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των μακροχρόνια ανέργων με την κάλυψη κοινωνικών αναγκών.
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΡΓΟΥΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΑΕΔ οι θέσεις που προκηρύσσονται για τα νοσοκομεία της Αργολίδας είναι οι εξής:
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
 Ραδιολογίας-ακτινολογίας
Ιατρικών εργαστηρίων
 Εργοθεραπευτών,  λογοθεραπείας ,φυσικοθεραπείας
Βοηθών  ιατρικών –βιολογικών εργαστηρίων
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ
Βοηθών νοσηλευτικής
Χειριστών ιατρικών συσκευών
Φυσικών –ακτινοφυσικών ιατρικής
Ιατρικών εργαστηρίων
Μαιών-Μαιευτών
Νοσηλευτικής
Ραδιολογίας-ακτινολογίας
Βοηθητικού Υγειονομικού προσωπικού
Ειδικότητας μεταφοράς ασθενών.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της με αριθμό 13/2016 Δημόσιας Πρόσκλησης, δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, διαδικτυακά, έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή στις 22-12-2016.
Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μακροχρόνια άνεργοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία (1) ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής και να επιλέξουν μία (1) μόνο ειδικότητα τοποθέτησης και από μία (1) μέχρι τρεις (3) Υπηρεσίες Τοποθέτησης συνολικά των Φορέων Υποδοχής.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με απλό τρόπο -αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου- στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, ως πιστοποιημένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης σε αυτή (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό), από 12/12/2016 και ώρα 12η μεσημβρινή έως και 22/12/2016 και ώρα 12η μεσημβρινή.
Για την διευκόλυνση τους, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), και συγκεκριμένα από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες- ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ- Οδηγίες για την απόκτηση Κωδικών Πρόσβασης.
Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ  μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (22-12-2016), έχουν μόνο οι δυνητικά ωφελούμενοι α) μακροχρόνια άνεργοι μονογονεϊκών οικογενειών, β) μακροχρόνια άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί ως κανονικοί άνεργοι στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του ΟΑΕΔ και γ) οι εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι γονείς εξαρτώμενων τέκνων ΑμεΑ.
Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων αντλούνται αυτεπάγγελτα από το ΟΠΣ του ΟΑΕΔ, την Γ.Γ.Π.Σ. και την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

Τα αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης των μακροχρόνια ανέργων.
Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Μακροχρόνια Ανέργων με βάση τα εννέα αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης:

1)         Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης μακροχρόνιας ανεργίας Ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
2)         Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των μακροχρόνια ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
3)         Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό.
4)         Ηλικία.
5)         Αριθμός ανήλικων τέκνων.
6)         Εγγραφή στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
7)         Ύπαρξη προστατευόμενου/νων τέκνου/τέκνων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) με ποσοστό αναπηρίας 67% 
8)         Εντοπιότητα
9)         Δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.
Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr).


Γιάννης Γκιόλας


 Σύσκεψη φορέων  στην Περιφ. Ενότητα    
  Αργολίδας   , την Πέμπτη, για τις ζημιές στα μανταρίνια

Από το γραφείο του βουλευτή Αργολίδας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Γκιόλα    γίνεται γνωστό ότι την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου και ώρα 12.00  θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Αργολίδας κ. Τάσου Χειβιδόπουλου με θέμα  τις ζημιές που  προκλήθηκαν στα μανταρίνια  της Αργολίδας , εξ αιτίας των έντονων και παρατεταμένων  βροχοπτώσεων του Νοεμβρίου.
Στα σχετικά αιτήματα που διατυπώθηκαν  από τους αγρότες  και γεωπόνους και  κινητοποίησαν  τους βουλευτές του νομού,  και το δήμαρχο Ναυπλιέων κ. Δημ. Κωστούρο , ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ  κ.  Φάνης  Κουρεμπές ανταποκρίθηκε θετικά και σε συνεννόηση με τον πρόεδρο του Συλλόγου Γεωπόνων κ. Τάσο Μπινιάρη  και τους βουλευτές καθορίσθηκε η συνάντηση της Πέμπτης , προκειμένου να εξεταστούν από κοινού τα  προβλήματα  από τις ζημιές   που υπέστησαν οι παραγωγοί των μανταρινιών του νομού μας.

Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2016ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2016

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΛΟΥΣ :

ΑΘΩΟΣ ΣΕ ΟΛΑ  ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΑ!!!


  Την Παρασκευή 9 Δεκέμβρη στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ναυπλίου, γράφτηκε ο επίλογος και το τέλος μιας 4ετούς περίπου προσωπικής ¨ περιπέτειας ¨, όπου βρέθηκα ουκ και ολίγες φορές στο εδώλιο του κατηγορούμενου για μόλυνση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος, για ευθύνη για ότι συνέβαινε στο χώρο του Σταυρού Διδύμων δηλαδή στο ανάθεμα του δεματοποιητή και στην τελευταία πράξη αυτής της ¨παράστασης ¨ για παράβαση καθήκοντος, ηθική αυτουργία και δόλο στην πρόσληψη εποχιακού υπαλλήλου από τον Δήμο Ερμιονίδας στον τομέα της καθαριότητας.  Όσες φορές βρέθηκα στη θέση του κατηγορούμενου και για όσα μου αποδίδονταν ΚΡΙΘΗΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ  ΑΘΩΩΘΗΚΑ ΠΑΝΥΓΥΡΙΚΑ, αισθανόμενος την μέγιστη ηθική ικανοποίηση και δικαίωση αφενός και αφετέρου απογοητεύοντας τους ¨ προφήτες ¨ και τα ¨ ντόπια παπαγαλάκια ¨, που είχαν προαναγγείλει τις καταδίκες μου και το μαύρισμα του ποινικού μου μητρώου!!! Και σε όλες τις περιπτώσεις η Δικαιοσύνη, βασικός και υπέρτατος πυλώνας της Δημοκρατίας, αποφάνθηκε με γνώμονα το ότι οι ευθύνες πρέπει να αποδίδονται στους πραγματικά υπεύθυνους, που σαφώς δεν ήμουνα εγώ και η προηγούμενη Δημοτική Διοίκηση του Δήμου Ερμιονίδας, αλλά η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο ΦΟ.Δ.Σ.Α Αργολίδας και μετέπειτα Πελοποννήσου και οι αρμόδιες Υπηρεσίες.  Η στάση πολιτικής ευθύνης, ηθικής και εντιμότητας επιβάλει να αποδέχεσαι τις ευθύνες σου, με ότι αυτό συνεπάγεται. Δεν μπορείς όμως να αποδέχεσαι και να σιωπάς μπροστά στις προσπάθειες κατασυκοφάντησης, προσωπικής σπίλωσης, αποπροσανατολισμού στην απόδοση ευθυνών, ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής από οπουδήποτε και αν προέρχεται και ¨ τιμωρίας ¨ γιατί διαφωνείς μαζί τους σε θέματα Αυτοδιοικητικά ή και γιατί ¨ δεν είσαι ... δικός τους ¨. Και η Δικαιοσύνη, αποδεικνύοντας ότι είναι Πυλώνας Δημοκρατίας, με τις αποφάσεις της σε ολόκληρο αυτό το 4ετές ¨ ταξίδι ¨ μου στα έδρανα του κατηγορουμένου, με προστάτευσε, αποκατέστησε την αλήθεια ¨ πέρα ως πέρα ¨ και τοποθέτησε τα ¨ πράγματα ¨ και τις ευθύνες στην σωστή τους θέση και διάσταση!!!   

  

  Όσα γράφω δεν αποτελούν ούτε ¨ πόνο ψυχής ¨, ούτε ¨ κραυγή δικαίωσης ¨. Δεν τα έχω ανάγκη, δεν έχω μάθει να εκφράζομαι με αυτό τον τρόπο και η σημερινή εξέλιξη και το ¨φινάλε ¨ ήταν εκ μέρους μου αναμενόμενο. Τα γράφω μόνο και μόνο για να αναδείξω ότι υπάρχει ¨ φως ¨ και δικαίωση και να ενισχύσω όλους όσους από οποιοδήποτε ¨ μετερίζι ¨ αγωνίστηκαν ή αγωνίζονται και δυστυχώς βρίσκονται την δυσάρεστη θέση να έχουν παράλληλο ¨ ταξίδι ¨ με το δικό μου!!!  Τελειώνοντας θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τα μέλη της προηγούμενης Δημοτικής Διοίκησης του Δήμου Ερμιονίδας που στάθηκαν δίπλα μου, τον από παλιά οικογενειακό μου φίλο και σύντροφο Δικηγόρο και Βουλευτή Γιάννη Γκιόλα, που ήταν δίπλα μου στις αίθουσες των Δικαστηρίων  και την οικογένεια μου και τα φιλικά μου πρόσωπα που συνέχεια μου έδιναν κουράγιο και με στήριζαν.  


Σταύρος Κούστας.


Γιάννης  Γκιόλας: 
Σημαντικό το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ   
  επιχορήγησης επιχειρήσεων 
για την πρόσληψη 
10.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών     Από το γραφείο   του βουλευτή Αργολίδας   του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Γκιόλα   γίνεται γνωστό ότι ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης του Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών. Το νέο πρόγραμμα θα προσφέρει τη δυνατότητα σε 10.000 ανέργους, που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Οργανισμού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών και άνω και με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους, να προσληφθούν σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.
Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μόνο μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (στη διεύθυνση http://www.ependyseis.gr/mis).

Πιο συγκεκριμένα:

Την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016 (ώρα 15:00) ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για τις Περιφέρειες Αττική, Στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο

Την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 (ώρα 15:00) ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων για τις Περιφέρεις Ανατολική Μακεδονία- Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη

Εργοδότες – Διαδικασία υπαγωγής
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα. Προϋπόθεση για την ένταξη της επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί πρώτον, σε μείωση του προσωπικού της λόγω καταγγελίας σύμβασης (απόλυση χωρίς αντικατάσταση) στο χρονικό διάστημα των τριών μηνών (ημερολογιακά) που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα και δεύτερον, σε αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης -το ίδιο χρονικό διάστημα- για το σύνολο του προσωπικού που δηλώνει κατά την αίτηση υπαγωγής της στο πρόγραμμα.Ο   ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ 
 ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ :

Βασικός  μας στόχος  η δημοσιονομική
ισορροπία    και η κοινωνική δικαιοσύνη( βίντεο)

 


΄΄Ο προϋπολογισμός του 2017  υπηρετεί τη δημοσιονομική σταθερότητα,  την οικονομική ανάπτυξη και τη δίκαιη κατανομή των βαρών ΄΄ τόνισε ο  βουλευτής Αργολίδας-  και  ειδικός αγορητής του  ΣΥΡΙΖΑ -Γιάννης Γκιόλας, στην ολομέλεια της Βουλής , κατά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό της νέας χρονιάς.
Όπως   ανέφερε ο κ. Γκιόλας   ΄ ΄  ο προϋπολογισμός του 2017 έρχεται να καλύψει  ανάγκες της οικονομίας  μιας  χώρας που ανακάμπτει , μετά από  μακροχρόνια , βαθειά , ύφεση.
΄΄Η δημοσιονομική εξυγίανση  και οι διαρθρωτικές αλλαγές έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς  και παρέχουν στην Ελλάδα προοπτικές ανάπτυξης ΄΄ υπογράμμισε ο βουλευτής Αργολίδας και πρόσθεσε ότι ΄΄ όλοι τώρα, Έλληνες και  ξένοι, ομολογούν ότι  ο Ελληνικός λαός τους τελευταίους μήνες έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο ( που δεν πρέπει να διαταραχθεί) , με ευοίωνες προοπτικές  για  επιτυχή ολοκλήρωση της  δεύτερης αξιολόγησης ΄΄.
Ο  κ. Γιάννης Γκιόλας    τόνισε με έμφαση ότι  βασική επιδίωξη είναι η σύζευξη  της δημοσιονομικής  ισορροπίας  με την εξασφάλιση  της κοινωνικής δικαιοσύνης  και  συμπλήρωσε ότι ΄΄μέσα από τον προϋπολογισμό του 2017 προβλέπονται  συγκεκριμένα μέτρα και κονδύλια   για την ανακούφιση των ευπαθών ομάδων , για την κατάρτιση –απασχόληση νέων, ανέργων, την κοινωνική προστασία, την τόνωση των επενδύσεων κλπ΄΄.
Περισσότερα στο βίντεο  που ακολουθεί…